Previous picture
Washington DC 2005
Next pictureYellow bus, Washington